More about EFS

Post-Master Indirecte Belastingen

2019: Vergelijkbaar programma in voorbereiding
Dinsdag 10 september t/m dinsdag 3 december 2019

Met de Nederlandstalige Post-Master Indirecte Belastingen biedt EFS hoogwaardig postacademisch onderwijs voor professionals die zich verder willen verbreden en verdiepen in de werking en toepassing van het Europese- en nationale recht in de omzetbelasting. De post-master bestaat uit wekelijkse middag- en avond bijeenkomsten (dinsdagen) in de periode van 4 september tot en met dinsdag 27 november 2018.

Belangrijkste voordelen

  • Hoogwaardige opleiding
  • Eén middag en avond per week
  • Gespecialiseerde docenten
  • Ruime netwerkmogelijkheden
  • Verbinding theorie en praktijk

In de Post-Master Indirecte Belastingen worden diverse onderwerpen geïntegreerd belicht. De EU-rechtelijke benadering staat daarbij op de voorgrond.

Vanwege de toenemende rol van indirecte belastingen binnen het fiscale spectrum, wordt de focus gelegd op de onderwerpen die relevant zijn voor iedere ervaren fiscalist die werkzaam is op het terrein van de BTW.

De meest actuele ontwikkelingen binnen bekende BTW-thema’s worden behandeld zoals belastingplicht, plaats van dienst, maatstaf van heffing en aftrek van voorbelasting.

Ook wordt ingezoomd op specifieke onderwerpen als holdingproblematiek, misbruik van recht en diverse vrijstellingen, waarbij specifieke aspecten die relevant zijn voor de financiële sector ook uitgebreid aan bod komen.

Daarnaast wordt ingegaan op aanverwante thema’s, zoals het wetgevingsproces, de controle ondernemingsstrategieën, zodat ook de context van de regelgeving en de BTW-processen beter worden begrepen.

Om de post-master succesvol af te ronden dienen de cursisten een verhandeling te schrijven en deze te verdedigen voor de examencommissie van EFS.

De colleges worden verzorgd door vooraanstaande gastsprekers en gerenommeerde hoogleraren afkomstig uit verschillende hoeken van het fiscale speelveld. Ze zijn ervaren docenten en toonaangevend op hun terrein, waardoor een hoog opleidingsniveau gegarandeerd is.

Iedere fiscalist met minimaal twee jaar relevante werkervaring in de belastingadviespraktijk, het bedrijfsleven, de wetenschap, de rechterlijke macht, de ministeries of de Belastingdienst nodigen wij van harte uit om aan de post-master deel te nemen.

Het programma is gericht op professionals uit de fiscale praktijk met twee tot negen jaar werkervaring, die zich willen verbreden en verdiepen op het terrein van de omzetbelasting. Iedere fiscalist in de belasting adviespraktijk, het bedrijfsleven, de wetenschap, de rechterlijke macht, de ministeries of de Belastingdienst nodigen wij van harte uit om aan de post-master deel te nemen. Door de diversiteit van de deelnemers biedt de opleiding een buitengewone kans om uw netwerk verder uit te bouwen en te versterken.

Gezien het hoge niveau van de opleiding wordt van de deelnemers verwacht dat ze een (academische) fiscale opleiding succesvol hebben afgerond en minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben.

WEEK 1 | DINSDAG 4 SEPTEMBER 2018

13.30 – 14.00 Opening
Em. prof. dr. René van der Paardt & Drs. Ted Braakman
14.00 – 17.00 Overige communautaire aspecten
Prof. dr. Ad van Doesum
18.00 – 21.00 Algemene beginselen van het EU-recht
Prof. dr. Peter Kavelaars

 

WEEK 2 | DINSDAG 11 SEPTEMBER 2018

14.00 – 17.00 Belastingplicht
Prof. dr. Gert-Jan van Norden
18.00 – 21.00 Publiekrechtelijke lichamen en subsidies
Drs. Dieks Boswinkel

 

WEEK 3 | DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018

14.00 – 17.00 Concernproblematiek I
Prof. dr. Herman van Kesteren & Mr. dr. Simon Cornielje
18.00 – 21.00 Concernproblematiek II
Prof. dr. Herman van Kesteren & Mr. dr. Simon Cornielje

 

WEEK 4 | DINSDAG 26 SEPTEMBER 2018

14.00 – 17.00 Zakelijk vs Privé en BUA
Mr. drs. Matthijs Ziepzeerder
18.00 – 21.00 Maatstaf van heffing
Drs. Ted Braakman

 

WEEK 5 | DINSDAG 2 OKTOBER 2018

14.00 – 17.00 Aftrek van voorbelasting I
Mr. dr. Jan Sanders & Mr. dr. Stan Beelen
18.00 – 21.00 Aftrek van voorbelasting II
Mr. dr. Jan Sanders & Mr. dr. Stan Beelen

 

WEEK 6 | DINSDAG 9 OKTOBER 2018

14.00 – 17.00 Plaats van dienst, vaste inrichting I
Mr. dr. Madeleine Merkx & Mr. Rogier Vanhorick
18.00 – 21.00 Wetgevingsproces
Mr. Brigitte Bijl

 

DINSDAG 16 OKTOBER 2018
Herfstvakantie, geen cursusdag
 

WEEK 7 | DINSDAG 23 OKTOBER 2018

14.00 – 17.00 Douanerechten, heffingen bij invoer
Prof. mr. dr. Walter de Wit
18.00 – 21.00 Internationale handel en leveringen
Mr. Jeroen Bijl

 

WEEK 8 | DINSDAG 30 OKTOBER 2018

14.00 – 17.00 Vrijstellingen: medisch, onderwijs, sociaal-cultureel I
Drs. Leo Mobach & Mr. Marije Harthoorn
18.00 – 21.00 Vrijstellingen: medisch, onderwijs, sociaal-cultureel II
Drs. Leo Mobach & Mr. Marije Harthoorn

 

WEEK 9 | DINSDAG 8 NOVEMBER 2018

14.00 – 17.00 Financiële vrijstellingen I
Mr. Edwin van Kasteren & Huub Stringer
18.00 – 21.00 Financiële vrijstellingen II
Mr. Edwin van Kasteren & Huub Stringer

 

WEEK 10 | DINSDAG 13 NOVEMBER 2018

14.00 – 17.00 Onroerend goed
Em. prof. dr. René van der Paardt
18.00 – 21.00 Misbruik van recht
Prof. dr. Herman van Kesteren

 

WEEK 11 | DINSDAG 20 NOVEMBER 2018

14.00 – 17.00 Toezicht en controle in EU perspectief
Prof. mr. dr. Lisette van der Hel – van Dijk RA & Mr. Menno Griffioen
18.00 – 21.00 Indirect Tax Assurance: Tax Control Framework
Prof. dr. Albert Bomer

 

WEEK 12 | DINSDAG 27 NOVEMBER 2018

14.00 – 17.00 Btw ondernemingsstrategieën in Europa
Em. prof. dr. Han Kogels en panelleden uit het bedrijfsleven
18.00 – 21.00 Controle en boete, fraude en strafrecht
Mr. Harold Asbreuk & Mr. John Heezen

 

EIND JANUARI, 2019
Mondelinge verdediging van verhandeling
 

PROF. DR. PETER KAVELAARS

Hoogleraar Erasmus School of Economics
Hoogleraar University of Curaçao
Partner Deloitte, Directeur Wetenschappelijk Bureau Deloitte
Secretaris-Penningmeester EFS

‘Algemene beginselen van het EU-recht’

PROF. DR. AD VAN DOESUM

Hoogleraar Maastricht University
Belastingadviseur PwC
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag

‘Overige communautaire aspecten’

PROF. DR. GERT-JAN VAN NORDEN

Hoogleraar Tilburg University
Partner Meijburg & Co

‘Belastingplicht’

DRS. DIEKS BOSWINKEL

Director PwC

‘Publiekrechtelijke lichamen en subsidies’

MR. DR. SIMON CORNIELJE

Docent Tilburg University
Adviseur PwC

‘Concernproblematiek I en II’

PROF. DR. HERMAN VAN KESTEREN

Hoogleraar Tilburg University
Partner PwC

‘Concernproblematiek I en II’
‘Misbruik van recht’

MR. DRS. MATTHIJS ZIEPZEERDER

Docent Universiteit Amsterdam
Belastingdienst Utrecht

‘Zakelijk vs Privé; BUA’

DRS. TED BRAAKMAN

Docent Erasmus School of Law
Programma coördinator post-master Indirecte Belastingen

‘Maatstaf van heffing’

MR. DR. JAN SANDERS

Docent Universiteit Amsterdam
Raadsheer Gerechtshof Den Haag

‘Aftrek van voorbelasting I en II’

MR. DR. STAN BEELEN

Docent Radboud Universiteit Nijmegen
Director Deloitte
Raadsheer plv. Gerechtshof Den Haag

‘Aftrek van voorbelasting I en II’

MR. ROGIER VANHORICK

Partner Deloitte
Indirect Tax Service Line Leader Netherlands, Deloitte

‘Plaats van dienst, vaste inrichting I’

MR. DR. MADELEINE MERKX

Head of Knowledge Management Indirect Tax, Deloitte
Assistent Hoogleraar Leiden University

‘Plaats van dienst, vaste inrichting I’

PROF. MR. DR. WALTER DE WIT

Hoogleraar Erasmus School of Law
Partner EY

‘Douanerechten, heffingen bij invoer’

MR. JEROEN BIJL

Executive Director EY

‘Internationale handel en leveringen’

MR. MARIJE HARTHOORN

Raadsheer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

‘Vrijstellingen: medisch, onderwijs, sociaal-cultureel I en II’

DRS. LEO MOBACH

Partner Meijburg & Co
Docent Erasmus School of Law

‘Vrijstellingen: medisch, onderwijs, sociaal-cultureel I en II’

MR. EDWIN VAN KASTEREN

Director PwC

‘Financiële vrijstellingen I en II’

MR. HUUB STRINGER

Head of VAT ABN AMRO bank
Lid VAT Working Group van de Nederlandse Vereniging van Banken

‘Financiële vrijstellingen I en II’

EM. PROF. RENÉ VAN DER PAARDT

Programma Directeur EFS
Emeritus hoogleraar Erasmus School of
Economics, Partner AKD

‘Onroerend goed’

MR. MENNO GRIFFIOEN

Manager Team Knowledge, Development & International Belastingdienst
Docent Nyenrode Busineness Universiteit

‘Toezicht en controle in EU-perspectief’

PROF. MR. DR. LISETTE VAN DER HEL – VAN DIJK RA

Hoogleraar Public Governance, Nyenrode Busineness Universiteit
Strategisch Adviseur Handhavingsregie, Belastingdienst

‘Toezicht en controle in EU-perspectief’

MR. HAROLD ASBREUK

Advocaat bij Loyens & Loeff

‘Controle en Boete, Fraude en Strafrecht’

MR. JOHN HEEZEN

Belastinginspecteur, Belastingdienst

‘Controle en Boete, Fraude en Strafrecht’

EM. PROF. DR. HAN KOGELS

Emeritus hoogleraar Erasmus School of Law

‘BTW ondernemingsstrategieën in Europa’

MR. BRIGITTE BIJL

Ministerie van Financiën

‘Wetgevingsproces’

PROF. DR. ALBERT BOMER

Hoogleraar VU Amsterdam
Docent Tilburg University
Belastingdienst Grote Ondernemingen

‘Indirect Tax Assurance: Tax Control Framework’

EM. PROF. DR. RENÉ VAN DER PAARDT

Programma Directeur/
Bestuurslid EFS

René van der Paardt was hoogleraar verbruiksbelastingen aan de Erasmus School of Economics en is docent aan de Amsterdam School of Real Estate. Hij is redacteur van WPNR en Bouwrecht en publiceert regelmatig in diverse tijdschriften. Daarnaast is hij als belastingadviseur verbonden aan AKD N.V.

DRS. TED BRAAKMAN

Programma Coördinator
Ted Braakman is universitair docent omzetbelasting aan de
Erasmus School of Law. Hij is oud-parter van EY en thans als extern adviseur verbonden aan RED The Network. Daarnaast heeft hij een eigen adviespraktijk.

Data
De collegeperiode start dinsdag 4 september en eindigt dinsdag 27 november 2018.

Tijden
Iedere dinsdag vinden twee bijeenkomsten plaats van ieder drie uur (14:00-21:00).

Tijdsbeslag
Naast de verplichte aanwezigheid op tien van de twaalf cursusdagen, dient u rekening te houden met de voorbereiding van de colleges – gemiddeld een ochtend per collegedag – en het schrijven van de verhandeling ten behoeve van het mondeling examen.

Locatie
De opleiding vindt plaats op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Erasmus Universiteit Rotterdam,
Campus Woudestein
Burgemeester Oudlaan 50
3000 DR Rotterdam
tel (010) 408 14 76
Kleine kaart weergeven

Cursusgeld
Deelname PMIB €5.850,- Inclusief cursusmateriaal en maaltijden.

Taal
De voertaal van het programma is Nederlands.

Groepsgrootte
Groepen bestaan uit maximaal 25 deelnemers, teneinde actieve participatie optimaal te realiseren.

Toelatingseisen
Gezien het hoge niveau van de opleiding zijn de toelatingseisen gesteld op een voltooide academische fiscale opleiding en ten minste twee jaar relevante praktijkervaring.

Disclaimer
EFS behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen betreft het beleid, het programma, het cursusgeld en andere zaken vermeld op deze website. Bij aanmelding gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden.

Accreditatie / Permanente educatie
De opleiding is geaccrediteerd. Door deelname komt u in aanmerking voor PE-punten. Dit geldt in elk geval voor NOB- en RB-leden. Het volgen van de gehele post-master kwalificeert naar onze mening  voor 72 uren. Meer informatie kunt u vinden op de EFS-website en de website van uw beroepsorganisatie.

Certificaat
Na deelname aan de cursus ontvangt u, na verdediging van uw verhandeling, een certificaat. De post-master wordt afgesloten met een feestelijke buluitreiking.

Studiemateriaal
Uitgebreid digitaal studiemateriaal wordt ruim voor aanvang van de modules verstrekt aan de cursisten.

Aanmelding – Factuur
Aanmelding geschiedt door middel van het inschrijfformulier. Na inschrijving wordt een factuur toegezonden. Binnen dertig dagen dient het verschuldigde bedrag te worden overgemaakt naar het rekeningnummer zoals aangegeven op het factuur, onder vermelding van de naam van de cursist en de betreffende opleiding.

Contact
Voor informatie betreffende de inhoud van het programma en kwalificatievereisten kunt u terecht bij:

Ted Braakman
Programma Coördinator PMIB
braakman@law.eur.nl
+31 (0) 6 23 85 01 61

U kunt zich aanmelden voor de Post-Master Indirecte Belastingen (2018) door middel van dit Aanmeldingsformulier.

Door te klikken op de in te vullen velden kunt u het formulier digitaal invullen. U hoeft het formulier dus niet met de pen in te vullen. Na het invullen kunt u het formulier printen – u kunt het formulier niet ingevuld opslaan! – en toezenden naar het op het formulier vermelde adres. Tevens kunt u de geprinte versie printen, inscannen en opsturen naar info@europesefiscalestudies.nl.

For more information

Ted BraakmanTed Braakman
Programma Coördinator
+31 (0)6 23 85 01 61
braakman@law.eur.nl

Download brochure

Video

 

Testimonials

Ramazan Akpinar
Belastingadviseur
EY

“Wat mij erg aanspreekt in de opleiding zijn de vele sparringsmomenten met collega’s en docenten, waarbij verschillende onderwerpen diepgaand worden besproken. Uitdagend en leerzaam!”

Henk van Assen
Belastingadviseur
Borrie Belastingadviseurs

“De hoogstaande sessies hebben mij geholpen bij het ‘opfrissen’ en verder uitbreiden van mijn kennis op het gebied van de btw. In mijn dagelijkse praktijk, waar ik de btw-afdeling verder aan het uitbouwen ben, is bijna alles direct toepasbaar. Dit heb ik als zeer positief ervaren. Ook de informele sfeer van de opleiding spreekt mij aan.”

Saskia Huizer
Belastingadviseur
Loyens & Loeff

“Het voordeel van EFS vind ik dat verschillende bloedgroepen vertegenwoordigd zijn, zowel bij de cursisten als bij de docenten. Hierdoor word je gestimuleerd om ook op een andere manier tegen fiscale vraagstukken aan te kijken. Dit helpt je zeker verder in de dagelijkse praktijk.”

Joachim Plas
Beleidsmedewerker
Ministerie van Financiën

“Resultaat van de post-master is voor mij, wat kennis betreft, echt verdieping. De cursus behandelt een breed scala van de btw, inclusief de onderwerpen die ik in mijn dagelijkse praktijk niet vaak tegenkom. Ook het schrijven van de verhandeling, over een zelf gekozen fiscaal onderwerp, draagt bij aan de verdieping van je kennis.”