More about EFS

EFS – Jean Monnet Summer Course
Caribisch Fiscaal Recht 2019 incl. symposium

In deze unieke, 3-daagse -inschrijven voor losse dagen en/of voor het afsluitend symposium is ook mogelijk- EFS-Jean Monnet Summer Course Caribisch Fiscaal Recht wordt u in korte tijd op de hoogte gebracht van de meest belangrijke aspecten van het fiscale stelsel in het Caribisch deel van het Koninkrijk alsook van de internationale- en Europeesrechtelijke aspecten van het Caribisch Fiscaal recht.
De Summer Course wordt gehouden van dinsdag 2 – donderdag 4 juli 2019 .

Belangrijkste voordelen

  • Hoogwaardige kennisuitwisseling
  • Intensief, 3-daags programma
  • Gespecialiseerde docenten
  • Verbinding wetenschap en praktijk
  • Ruime netwerkmogelijkheden

De Summer Course wordt afgesloten met het Symposium ‘Het Caribisch deel van het Koninkrijk: relaties met de EU, met Europees Nederland en overheidsfinanciën’ met prof. Ernst Hirsch Ballin, Jorien Wuite, Ersilia De Lannooy en José Jardim.

With the support of the ERASMUS+
programme of the European Union

Het programma is gericht op fiscale professionals uit de internationale adviespraktijk, het bedrijfsleven, het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de rechterlijke macht, de advocatuur, de wetenschap en de trustkantoren met minimaal twee jaar werkervaring. Op het afsluitend symposium zijn ook politici, beleidsmedewerkers, adviseurs, juristen en wetenschappers uit andere disciplines die betrokken zijn (geweest) bij het Caribisch deel van het Koninkrijk welkom.

Dag 1 | Dinsdag 2 juli 2019: Het fiscale stelsel in het Caribisch deel van het Koninkrijk

09.30 – 10.00 Opening
10.00 – 10.30 Introductie EU TDCO
Prof. dr. Peter Kavelaars &
Mr. Germaine Rekwest
10.30 – 11.15 Koninkrijksrelaties
Paul Comenencia MA
11.15 – 11.30 Koffie/thee pauze
11.30 – 12.15 Openbare financiën Curaçao
Drs. Ersilia de Lannooy
12.15 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.15 Fiscale aspecten Aruba, Curaçao, St. Maarten
Prof. dr. Peter Kavelaars
14.15 – 15.00 Fiscale aspecten Caribisch Nederland
Mr. Jaap Roks
15.00 – 15.15 Koffie/thee pauze
15.15 – 16.00 Belastingrechtspraak Aruba, Curaçao, SXM en BES
Mr. drs. Mari de Werd
16.00 – 16.30 Q&A-sessie en discussie
Mr. Germaine Rekwest
17.00 – Borrel en diner in Rotterdam

 
Dag 2 | Woensdag 3 juli 2019: Internationaalrechtelijke aspecten van het Caribisch fiscaal recht

09.30 – 10.00 Company Taxation Post BEPS
Prof. mr. dr. Maarten de Wilde
10.00 – 10.30 Verdragspositie Curaçao
Mr. Germaine Rekwest
10.45 – 11.15 Koffie/thee pauze
10.45 – 11.45 Multilateralism and Taxation (in het Engels)
Mohamed Al Kuwari MSc & David van ‘t Hof LLM
14.45 – 12.15 Q&A-sessie en discussie
12.15 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.15 Belastingregelingen Koninkrijk
Mr. Martin de Graaf
14.15 – 15.00 Impact of Cultural differences on BEPS (in het Engels)
dr. Giovanna Portolese
15.00 – 15.15 Koffie/thee pauze
15.15 – 16.00 Informatie-uitwisseling Nederland en de Caribische gebieden
Mr. Arjo van Eijsden
16.00 – 16.30 Q&A-sessie en discussie
Mr. Germaine Rekwest
16.30 – Rotterdam City Tour ‘Het koloniale-slavernijverleden en erfenis’ en aansluitende borrel

 
Dag 3 | Donderdag 4 juli 2019 (ochtend): Europeesrechtelijke aspecten van het Caribisch fiscaal recht

09.30 – 10.15 Europese verdragsvrijheden en derde landen
Prof. dr. mr. Daniël Smit
10.15 – 11.00 LGO status Caribische Koninkrijksdelen
Mr. Wessel Geursen
11.00 – 11.15 Koffie/thee pauze
11.15 – 12.00 Overseas Countries and Territories Association
Carol Voges MSc
12.00 – 12.15 Q&A-sessie en discussie
Mr. Germaine Rekwest
12.15 – 12.30 Afsluiting
Prof. dr. Peter Kavelaars & Mr. Germaine Rekwest
12.30 – 13.30 Lunch

 
Dag 3 | Donderdag 4 juli 2019 (middag): EFS – Jean Monnet Symposium ‘Relaties en overheidsfinanciën
van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden’

13.30 – 14.00 Ontvangst
14.00 – 14.15 Opening
Prof. dr. Fabian Amtenbrink
Prof. dr. Peter Kavelaars
Mr. Germaine Rekwest
14.15 – 14.45 Ruimte voor variëteit: de Europese Unie en de Caribische
delen van het Koninkrijk der Nederlanden

Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin
14.45 – 15.15 It’s a Kingdom Affair
Drs. Jorien Wuite
15.15 – 15.45 Pauze
15.45 – 16.15 Overheidsfinanciën in het Caribisch deel van het Koninkrijk
Drs. Ersilia de Lannooy
16.15 – 16.45 Overheidsfinanciën; continuïteit en houdbaarheid
Dr. José Jardim
16.45 – 17.05 Q&A-sessie en discussie
17.05 – 17.15 Afsluiting
17.15 – 18.15 Netwerkborrel

PAUL COMENENCIA MA

Staatsraad van Curaçao bij de
Raad van State van het
Koninkrijk der Nederlanden

‘Koninkrijksrelaties’

MR. ARJO VAN EIJSDEN

Partner EY

‘Informatie-uitwisseling Nederland en de Caribische gebieden’

MR. WESSEL GEURSEN

Professional Support Lawyer De Brauw
Blackstone Westbroek, Docent en
Promovendus Vrije Universiteit

‘LGO status Caribische Koninkrijksdelen’

MR. MARTIN DE GRAAF

Hoofd APA/ATR-team en aanspreekpunt
potentiële buitenlandse investeerders
Belastingdienst, Docent Vrije Universiteit
Amsterdam

‘Belastingregelingen Koninkrijk’

DAVID VAN ‘T HOF LLM

Adviseur Private Sector Bevoegde
Autoriteit, Curaçao

‘Multilateralism and Taxation’

PROF. DR. PETER KAVELAARS

Hoogleraar Erasmus School of Economics,
Hoogleraar University of Curaçao,
Secretaris-penningmeester EFS

‘Fiscale aspecten Aruba, Curaçao, St. Maarten’

MOHAMED AL KUWARI MSC

Voormalig Ambassadeur van Qatar
in de Verenigde Staten

‘Multilateralism and Taxation’

DRS. ERSILIA DE LANNOOY

Adjunct Directeur Gedragstoezicht en
Financiële Stabiliteit Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten, Gastdocent
University of Curaçao, Actief in Financiële
Educatie

‘Openbare financiën Curaçao’

DR. GIOVANA PORTOLESE

Tax Analyst Belastingdienst van Brazilië,
Chief Communications Officer World
Complexity Science Academy, Postdoctoral
Research Fellow Institute of
Tax Law and Economics, Leiden University
(as of June 2019)

‘Impact of Cultural differences on BEPS’

MR. GERMAINE REKWEST

Wetenschappelijk docent Erasmus School
of Law, Houder Jean Monnet-module ‘EU
Law and Taxation of the Dutch Caribbean
Overseas Countries and Territories’

‘Introductie EU TDCO’
‘Verdragspositie Curaçao’

MR. JAAP ROKS

Of counsel DC Tax & Legal,
Dutch Caribbean & Suriname desk

‘Fiscale aspecten Caribisch Nederland’

PROF. DR. MR. DANIËL SMIT

Hoogleraar Tilburg University,
Belastingadviseur EY

‘Europese verdragsvrijheden en derde landen’

CAROL VOGES MSC

Lid St. Maarten van het Uitvoerend
Comité The Overseas Countries and
Territories Association (OCTA),
Beleidsadviseur Kabinet Gevolmachtigde
Minister van Sint Maarten

‘Overseas Countries and Territories Association’

MR. DRS. MARI DE WERD

Raadsheer Gerechtshof den Bosch,
voorheen o.a. Belastingrechter
van het Gemeenschappelijke Hof van
Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten
en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

‘Belastingrechtspraak Aruba, Curaçao, SXM en BES’

PROF. MR. DR. MAARTEN DE WILDE

Hoogleraar Erasmus School of Law,
Belastingadviseur Loyens & Loeff,
Bestuurslid EFS

‘Company Taxation Post BEPS’

Prof. Dr. Fabian Amtenbrink

Hoogleraar en Vicedecaan Erasmus
School of Law, Scientific Director European
Research Centre for Economic and
Financial Governance (EURO-CEFG)

Prof. dr. Peter Kavelaars

Hoogleraar Erasmus School of Economics,
Hoogleraar University of Curaçao,
Secretaris-penningmeester EFS

Mr. Germaine Rekwest

Wetenschappelijk docent Erasmus School
of Law, Houder Jean Monet-module ‘EU
Law and Taxation of the Dutch Caribbean
Overseas Countries and Territories’

Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin

Hoogleraar Tilburg University, President
T.M.C. Asser Instituut voor internationaal
en Europees recht

Drs. Jorien Wuite

Gevolmachtigde Minister Sint Maarten

Drs. Ersilia de Lannooy

Adjunct Directeur Gedragstoezicht en
Financiële Stabiliteit Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten, Gastdocent
University of Curaçao, Actief in Financiële Educatie

Dr. José Jardim

Directeur Centrale Bank Curaçao

PROF. DR. PETER KAVELAARS

Programma Directeur
Symposium Voorzitter

Peter Kavelaars is hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus School of Economics en buitengewoon hoogleraar Fiscaal Recht en Economie aan de University of Curaçao. Daarnaast was hij tot juni 2019 directeur van het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs. Hij is tevens redacteur en hoofdredacteur van verschillende belasting- en pensioentijdschriften.

MR. GERMAINE REKWEST

Programma Coördinator
Germaine Rekwest, geboren op Curaçao, is wetenschappelijk docent Fiscaal Recht en houder van de Jean Monnet Module ‘EU Law and Taxation of the Dutch Caribbean Overseas Countries and Territories’ aan de Erasmus School of Law. Daarnaast is zij annotator van NLFiscaal (Heffingen Caribisch Koninkrijk). Zij is tevens auteur voor de Vakstudie Belastingen van de Caribische Koninkrijksdelen (Wolters Kluwer).

Data en tijden
Gehele Programma
Van dinsdag 2 juli (09:30 uur) t/m donderdag 4 juli (18:15 uur) 2019
Inschrijven voor losse dagen en/of voor het afsluitend symposium is ook mogelijk.

Locatie
De summer course vindt plaats op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Cursusgeld
3-daags programma (dinsdag 2 t/m donderdag 4 juli) incl. afsluitend symposium: €1.000,- Inclusief cursusmateriaal en maaltijden
Dinsdag 2 juli: €500,- Inclusief cursusmateriaal en maaltijden
Woensdag 3 juli: €500,- Inclusief cursusmateriaal en maaltijden
Donderdagochtend 4 juli: €250,- Inclusief cursusmateriaal en maaltijden
Symposium (Donderdagmiddag 4 juli): aan het bijwonen van het symposium zijn geen kosten verbonden
Hotelaccomodatie in de buurt van de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam is beschikbaar voor alle deelnemers.
Indien u hier gebruik van wilt maken betaalt u €125,- per nacht.

Taal
De voertaal van het programma is Nederlands. Enkele colleges zullen worden gegeven in het Engels.

Voorbereiding
Een literatuurlijst met een beperkt aantal relevante wetenschappelijke artikelen wordt u vooraf toegezonden.

Groepsgrootte
Groepen bestaan uit maximaal 25 deelnemers, teneinde actieve participatie optimaal te realiseren. Dit geldt niet voor het afsluitend symposium.

Toelatingseisen
Gezien het hoge niveau van de summer course zijn de toelatingseisen gesteld op een voltooide academische fiscale opleiding en minstens twee jaar relevante praktijkervaring.
Voor het bijwonen van het symposium vervalt het aantal jaren werkervaring en zijn ook politici, beleidsmedewerkers, adviseurs, juristen en wetenschappers uit andere disciplines die betrokken zijn (geweest) bij het Caribisch deel van het Koninkrijk welkom.

Disclaimer
EFS behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen betreft het beleid, het programma, het cursusgeld en andere zaken vermeld op deze website.

Accreditatie / Permanente educatie
De opleiding is geaccrediteerd. Door deelname komt u in aanmerking voor PE-punten.
Dit geldt in elk geval voor NOB- en RB-leden. Het volgen van de gehele summer course kwalificeert naar onze mening voor 18 uren. Meer informatie kunt u vinden op de EFS-website en de website van uw beroepsorganisatie.

PE-punten
Gehele 3-daagse programma (dinsdag 2 t/m donderdag 4 juli) incl. afsluitend symposium: 18 PE punten
Dinsdag 2 juli: 6 PE punten
Woensdag 3 juli: 6 PE punten
Donderdagochtend 4 juli: 3 PE punten
Symposium (Donderdagmiddag 4 juli): 3 PE punten

Certificaat
Bij deelname aan het gehele programma ontvangt u een certificaat.

Inschrijving
Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u sturen naar info@europesefiscalestudies.nl

Indien u alleen aan het afsluitend symposium ‘Het Caribisch deel van het Koninkrijk: relaties met de EU, met Europees Nederland en overheidsfinanciën’ wilt deelnemen kunt u zich hierbij aanmelden.

Contact
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
E-mail: info@europeanfiscalstudies.eu

Indien u op de hoogte wilt worden gehouden over dit programma kunt u een mail sturen naar cfr@europesefiscalestudies.nl

Indien u op donderdag 4 juli 2019 aan het afsluitend symposium ‘Het Caribisch deel van het Koninkrijk: relaties met de EU, met Europees Nederland en overheidsfinanciën’ wilt deelnemen kunt u zich hierbij aanmelden.

For more information

Germaine RekwestGermaine Rekwest
Programme Coordinator
+31 (0)6 14 02 18 63
rekwest@law.eur.nl

Download brochure

Video