More about EFS

Post-Master Internationaal en
Europees Belastingrecht

Met de Nederlandstalige Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht van EFS bent u in twee modules, van ieder een week, weer helemaal bij in de wereld van de internationale en Europese fiscaliteit. Module 1 wordt gehouden van maandag 2 t/m vrijdag 6 maart 2020, Module 2 van maandag 8 t/m vrijdag 12 juni 2020.

Belangrijkste voordelen

  • Hoogwaardige opleiding
  • Verbinding theorie en praktijk
  • Diversiteit in docenten en deelnemers
  • Twee modules van één week
  • Versterken netwerk door diverse social events
  • Campusfeel, volledige focus op programma

EFS neemt u gedurende de eerste module graag mee naar de Europese en internationale fiscale implicaties van ondernemen, beleggen en werken over de grens.

De tweede module staat in het teken van voortdurende globalisering en de invloed van de digitalisering van onze samenleving op het bestaande internationale fiscale raamwerk.

Een hoog opleidingsniveau is gegarandeerd met een line-up van gerenommeerde hoogleraren en vooraanstaande gastsprekers. Alle docenten zijn zeer ervaren en toonaangevend op hun terrein.
De Post-Master wordt afgerond met een verhandeling over een internationaal en/of Europees fiscaalrechtelijk onderwerp en een verdediging daarvan voor de examencommissie van EFS.

Het programma is gericht op professionals uit de fiscale praktijk met drie tot negen jaar werkervaring die zich willen verbreden en verdiepen op het terrein van het internationaal en Europees belastingrecht. Iedere fiscalist in de belastingadviespraktijk, het bedrijfsleven, de wetenschap, de rechterlijke macht, de advocatuur, bij het ministerie of de Belastingdienst nodigen wij van harte uit om aan de post-master deel te nemen. Werkt u als fiscalist in het buitenland op het terrein van de winstbelastingen, maar bent u niet dagelijks werkzaam in het Nederlandse belastingrecht? Dan is de tweede module met zijn internationale oriëntatie wellicht interessant voor u.

MODULE 1

2 MAART 2020, DAG 1, MAANDAG

13.00 – 14.00 Welkomstlunch
THEMA 1: ONDERNEMEN OVER DE GRENS
14.00 – 17.00 Renteaftrek bij buitenlandse ondernemingen
18.30 – 20.00 Grensoverschrijdende herstructurering
20.00 – 21.30 Nederlandse ondernemingen actief in buitenland I

 

3 MAART 2020, DAG 2, DINSDAG

13.00 – 14:00 Buitenlandse ondernemingen actief via Nederland in het buitenland
15.30 – 17.00 Immigratie en emigratie hoofdkantoren
18.30 – 21.30 Nederlandse ondernemingen actief in buitenland II

 

4 MAART 2020, DAG 3, WOENSDAG

THEMA 2: WERKEN OVER DE GRENS
14.00 – 15.30 Werken in en buiten Nederland
15.30 – 17.00 Toekomstvoorzieningen in internationaal en Europees fiscaal perspectief
18.30 – 21.30 Dividenduitkeringen verricht door fondsen

 

5 MAART 2020, DAG 4, DONDERDAG

THEMA 3: BELEGGEN OVER DE GRENS
14.00 – 17.00 Vermogende particulieren
18.30 – 21.30 Pooling

 

6 MAART 2020, DAG 5, VRIJDAG

10.00 – 13.00 Private Equity Fondsen en Management Particitatie
14.00 – 17.00 Paneldiscussie

MODULE 2

8 JUNI 2020, DAG 1, MAANDAG

13.00 – 14.00 Welkomstlunch
THEMA 1: BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (‘BEPS’) – ALGEMENE ASPECTEN
14.00 – 15.30 BEPS en manco’s internationale fiscale raamwerk
15.30 – 17.00 Voorstellen van de Europese Commissie (EC) om manco’s weg te nemen
18.30 – 20.00 BEPS 2.0 : Werkplan OESO en Inclusive Framework on BEPS
THEMA 2: BEPS – AANPAK (SCHADELIJKE) BELASTINGCONCURRENTIE
20.30 – 21.30 Schadelijke belastingconcurrentie

 

9 JUNI 2020, DAG 2, DINSDAG

14.00 – 15.30 Staatssteun-algemeen
15.30 – 17.00 Staatssteun-fiscaal
THEMA 3: AANPAK (AGRESSIEVE) FISCALE PLANNING
18.30 – 21.30 Base erosion I

 

10 JUNI 2020, DAG 3, WOENSDAG

14.00 – 17.00 Base erosion II
18.30 – 21.30 Nationale middelen ter bestrijding van rechtsmisbruik

 

11 JUNI 2020, DAG 4, DONDERDAG

14.00 – 15.30 Internationale middelen ter bestrijding van rechtsmisbruik
15.30 – 17.00 ‘Patent boxes’
THEMA 4: ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE PROCEDURES
18.30 – 20.00 Onderlinge overlegprocedure en arbitrage
20.00 – 21.30 Reputatie, transparantie en reporting

 

12 JUNI 2020, DAG 5, VRIJDAG

10.00 – 13.00 Bijstand bij informatie-uitwisseling en invordering
THEMA 5: TAX PLANNING MULTINATIONALS EN MAATSCHAPPIJKRITIEK
14.00 – 17.00 Paneldiscussie

Module 1

GABOR BARANYAI LLM

Transfer Pricing Senior Manager EY

‘Nederlandse ondernemingen actief in buitenland II’

PROF. MR. DR. ARNAUD DE GRAAF

Voorzitter EFS, Hoogleraar Erasmus
School of Law, Of Counsel BDO

‘Welkomstlunch’

MR. MARTIN DE GRAAF

Hoofd Behandelteam Internationale Fiscale
Zaken en Aanspreekpunt Potentiële Buitenlandse
Investeerders bij de Belastingdienst

‘Buitenlandse ondernemingen actief via Nederland in het buitenland’

DRS. JUDITH JANSEN

Lid College Internationale Fiscale Zaken
Belastingdienst Grote Ondernemingen

‘Buitenlandse ondernemingen actief via Nederland in het buitenland’

PROF. DR. PETER KAVELAARS

Hoogleraar Erasmus School of Economics,
Hoogleraar University of Curaçao,
Secretaris-Penningmeester EFS

‘Toekomstvoorzieningen in internationaal en Europees fiscaal perspectief’

PROF. MR. DR. REINOUT KOK

Hoogleraar Erasmus School of Law,
Partner EY, Bestuurslid EFS

‘Nederlandse ondernemingen actief in buitenland I’

MR. MARCO DE LIGNIE

Partner Loyens & Loeff

‘Private Equity Fondsen en Management Particitatie’

MR. JORIS-JAN LEENMAN

Voorzitter Coördinatiegroep Taxhavens en
Concernfinanciering Belastingdienst

‘Renteaftrek bij buitenlandse ondernemingen’

PROF. MR. DR. OTTO MARRES

Hoogleraar Universiteit van Amsterdam,
Partner KPMG Meijburg & Co

‘Renteaftrek bij buitenlandse ondernemingen’

MR. DR. ERWIN NIJKEUTER

Partner KPMG Meijburg & Co

‘Dividenduitkeringen verricht door fondsen’

PROF. MR. DR. FRANK PÖTGENS

Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam,
Partner De Brauw Blackstone Westbroek

‘Werken in en buiten Nederland’

MR. ROBERT JAN ROERINK

Lid Coördinatiegroep
Constructiebestrijding Belastingdienst

‘Vermogende particulieren’

MR. DR. ERIK ROS

Programma Coördinator PMIEB EFS,
Universitair Docent Erasmus School of Law

‘Welkomstlunch’

MR. DENNIS SCHÄFER

Belastingadviseur Loyens & Loeff

‘Pooling’

MR. DRS. PAUL SIMONIS

Of Counsel Loyens & Loeff

‘Grensoverschrijdende herstructurering’

PROF. MR. DR. DANIËL SMIT

Hoogleraar Tilburg University,
Belastingadviseur EY

‘Dividenduitkeringen verricht door fondsen’

MR. DICK VAN SPRUNDEL

Partner Herreveld Van Sprundel &
Partners

‘Immigratie en emigratie hoofdkantoren’

Module 2

PROF. MR. DR. GUIDO DE BONT

Eigenaar De Bont Advocaten,
Hoogleraar Erasmus School of Law

‘Bijstand bij informatie-uitwisseling en invordering’

PROF. MR. DR. SJOERD DOUMA

Hoogleraar internationaal en EU-belastingrecht
University of Amsterdam, Partner
Lubbers, Boer & Douma

‘Staatssteun-fiscaal’

MR. ARJO VAN EIJSDEN

Partner EY

‘Bijstand bij informatie-uitwisseling en invordering’

MR MAIKEL EVERS

Advisor and coordinator MLI OECD Centre
for Tax Policy and Administration

‘BEPS 2.0 : Werkplan OESO en Inclusive Framework on BEPS’

PROF. MR. DR. ARNAUD DE GRAAF

Voorzitter EFS, Hoogleraar Erasmus
School of Law, Of Counsel BDO

‘Welkomstlunch’
‘BEPS en manco’s internationale fiscale raamwerk’
‘Base erosion II’
‘Internationale middelen ter bestrijding van rechtsmisbruik’

PROF. MR. DR. HANS GRIBNAU

Hoogleraar Tilburg University,
Hoogleraar Universiteit Leiden

‘Nationale middelen ter bestrijding van rechtsmisbruik’

DRS. BEN KIEKEBELD

Belastingadviseur EY,
Scientific researcher EFS

‘Patent boxes’

DRS. GERRIT DE KEIZER

Landelijk Vaktechnisch Coördinator
Vennootschapsbelasting
Belastingdienst

‘Base Erosion I’

EM. PROF. DR. HAN KOGELS

Hoogleraar Erasmus School of Law

‘Paneldiscussie’

MR. TIJKLA RIJNTEN

Senior beleidsmedewerker Directie
Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen,
Ministerie van Financiën

‘Onderlinge overlegprocedure en arbitrage’

MR. DR. ERIK ROS

Programma Coördinator PMIEB EFS,
Universitair Docent Erasmus School of Law

‘Welkomstlunch’

PROF. MR. DR. RONALD RUSSO

Hoogleraar Tilburg University,
Of Counsel Deloitte

‘Reputatie, Transparantie en reporting’

DRS. PAUL SNIJDERS

Inspecteur Vennootschapsbelasting
Belastingdienst

‘Nationale middelen ter bestrijding van rechtsmisbruik’

PROF. MR. DR. TON STEVENS

Hoogleraar Tilburg University,
Of Counsel Loyens & Loeff

‘Base erosion II’

MR. THOMAS STOLK

Senior beleidsmedewerker Directie
Algemene Fiscale Politiek, Ministerie
van Financiën

‘Schadelijke belastingconcurrentie’

MR. JAAP WALTER TILSTRA

Case Handler DG Competition European
Commission

‘Staatssteun-fiscaal’

MR. RONALD VAN DEN TWEEL

Staatsraad

‘Staatssteun-algemeen’

MR. DR. STEVEN VERSCHUUR

Partner Osborne Clarke

‘Staatssteun-algemeen’

DAAN VREEMAN LLM

Senior beleidsmedewerker Directie
Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen,
Ministerie van Financiën

‘Voorstellen van de Europese Commissie (EC) om manco’s weg te nemen’

PROF. MR. DR. MAARTEN DE WILDE

Hoogleraar Erasmus School of Law,
Belastingadviseur Loyens & Loeff,
Bestuurslid EFS

‘BEPS en manco’s internationale fiscale raamwerk’
‘Voorstellen van de Europese Commissie (EC) om manco’s weg te nemen’

PROF. MR. DR. ARNAUD DE GRAAF

Programma Directeur /
Voorzitter EFS

Arnaud de Graaf is hoogleraar aan de Erasmus School of Law. Hij publiceert en doceert op het terrein van het internationaal en Europees belastingrecht. Hij is tevens als of counsel verbonden aan BDO. Vanuit het ministerie van Financiën is hij volop betrokken geweest bij de internationale en Europese fiscale ontwikkelingen van de afgelopen jaren..

MR. DR. ERIK ROS

Programma Coördinator
Erik Ros is universitair docent aan de Erasmus School of Law. Hij publiceert en doceert o.a. op het terrein van het Europees Belastingrecht. Voorheen was hij werkzaam binnen de belastingadviespraktijk en is hij tevens verbonden geweest aan een wetenschappelijk bureau bij een belastingadvieskantoor.

DATA
Module 1 maandag 2 t/m vrijdag 6 maart 2020
Module 2 maandag 8 t/m vrijdag 12 juni 2020

TIJDEN
De colleges worden gehouden van maandag tot en met donderdag van 14:00 – 21:30 uur en vrijdag van 10:00 – 17:00 uur.
Een programmadag bestaat uit 2 dagdelen van ieder 3 uur.

LOCATIE
De opleiding vindt plaats op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Erasmus Universiteit Rotterdam,
Campus Woudestein
Burgemeester Oudlaan 50
3000 DR Rotterdam
tel (010) 408 14 76
Kleine kaart weergeven

OVERNACHTING
U overnacht in Novotel Rotterdam Brainpark. Dit hotel ligt op loopafstand van de campus.

CURSUSGELD

Module 1 en 2 samen € 6.600,- inclusief cursusmateriaal, maaltijden en acht overnachtingen.
Module 1 of 2 afzonderlijk € 3.550,- inclusief cursusmateriaal, maaltijden en vier overnachtingen.

TAAL
De voertaal van het programma is Nederlands.

TIJDBESLAG
Naast de verplichte aanwezigheid op vier van de vijf cursusdagen per module, dient u rekening te houden met de tijd die nodig is voor de voorbereiding van de colleges – gemiddeld een ochtend per collegedag – en het schrijven van de verhandeling ten behoeve van het mondeling examen.

GROEPSGROOTTE
Groepen bestaan uit maximaal 25 deelnemers teneinde actieve participatie optimaal te realiseren.

TOELATINGSEISEN

Gezien het hoge niveau van de opleiding zijn de toelatingseisen gesteld op een voltooide academische fiscale opleiding en ten minste drie jaar relevante praktijkervaring.

DISCLAIMER
EFS behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen betreft het beleid, het programma, het cursusgeld en andere zaken vermeld op deze website. Bij aanmelding gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden.

ACCREDITATIE / PERMANENTE EDUCATIE
De opleiding is geaccrediteerd. Hierdoor kunt u voor deelname PE-punten verkrijgen. Dit geldt in elk geval voor NOB- en RB-leden. Het volgen van de gehele post-master kwalificeert naar onze mening voor 60 uren (30 uur per module). Meer informatie kunt op deze pagina vinden en op de website van uw beroepsorganisatie.

CERTIFICAAT
Bij deelname aan beide modules dan wel aan een afzonderlijke module ontvangt u, na verdediging van uw verhandeling, een certificaat. De post-master wordt afgesloten met een feestelijke buluitreiking.

STUDIEMATERIAAL
Uitgebreid digitaal studiemateriaal wordt ruim voor aanvang van de modules verstrekt aan de cursisten.

CONTACT
Voor informatie betreffende de inhoud van het programma en kwalificatievereisten kunt u terecht bij:

Erik Ros
Coördinator Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht
e.ros@law.eur.nl
+31 (0)6 182 36 309

U kunt zich aanmelden voor de Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht – leergang 2020 – door middel van dit Aanmeldingsformulier

For more information

Erik RosErik Ros
Programma Coördinator
+31 (0)6 182 36 309
e.ros@law.eur.nl

Download brochure

Video

 

Testimonials

Daniël Kuiper
Bedrijfsfiscalist
HEINEKEN International

“De EFS-verhandeling sprak mij erg aan, een goede aanleiding om je inhoudelijk te verdiepen in een fiscaal technisch onderwerp met een betrokken en persoonlijke begeleiding bij het schrijven.”

Yu–Lai Xu
Belastingadviseur
PwC

“Van toegevoegde waarde voor mij als belastingadviseur, naast de vaktechniek uiteraard, is de gedachtenwisseling met medewerkers van de Belastingdienst en het Ministerie; goed om samen de problematiek van verschillende kanten te belichten. Hiervan heb ik veel baat in mijn dagelijkse internationale praktijk.”

Ruud de Smit
Destijds
Docent en onderzoeker
Erasmus School of Economics

“Het spreekt me aan dat de ochtenden zijn vrijgemaakt om de stof echt voor te bereiden, weg van kantoor- beslommeringen, waardoor de discussie tijdens de EFS- colleges direct op een hoog niveau kan worden ingestoken. Hierdoor worden de docenten ook extra uitgedaagd.”

Lucas de Heer
Destijds
Beleidsmedewerker
Ministerie van Financiën

“Als beleidsmaker is het prettig om de impact van beleid te kunnen bediscussiëren met andere experts, uit onder meer de adviespraktijk, het bedrijfsleven en de Belastingdienst. Ieder met een andere kijk en de onderlinge discussie versterkt wederzijds begrip. EFS biedt daarvoor een mooie gelegenheid.”