More about EFS

EFS-Conferentie
‘Jongleren met bronbelastingen in de strijd tegen belastingontwijking‘

Donderdag 10 oktober 2019 | 13.30 – 18.15 | Erasmus University Rotterdam

FULLY BOOKED
We zijn verheugd u mede te delen dat de conferentie nu is volgeboekt. Wilt u op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van EFS, mail dan uw contactgegevens naar: voordouw@ese.eur.nl

Bronbelastingen staan volop in de schijnwerpers. De afgelopen jaren heeft in Nederland met name veel discussie plaats gevonden over de dividendbelasting die mogelijk zou worden afgeschaft. Dat station is echter gepasseerd. De dividendbelasting is gehandhaafd en er komen twee nieuwe bronbelastingen bij, te weten op interest en op royalty's. Belangrijke doelstelling is dat geen belastingen op dit soort inkomsten wordt ontweken. Bovendien wensen de EU en de OESO dat landen een minimum aan belasting heffen. Daarin spelen dergelijke bronbelastingen een belangrijke rol. Wat Nederland betreft dient het kabinet op Prinsjesdag een voorstel in die aan bovenstaande bronbelastingen invulling geeft. Deze wijzigingen moeten in 2021 in werking treden.

De nieuwe bronbelastingen hebben ongetwijfeld belangrijke gevolgen voor het bedrijfsleven, de positie van brievenbusvennootschappen en daarmee ook voor hun adviseurs. Voor de regering is de invoering ook een belangrijk item omdat het Nederland tegelijkertijd aantrekkelijk wil houden voor het reële bedrijfsleven hetgeen tot lastige afwegingen kan leiden. Daarnaast is het stellig een lastig punt dat de wetgeving er in Nederland bepaald niet eenvoudiger van wordt. Tot slot gaat het niet alleen om nationale belastingwetgeving maar ook om de wisselwerking daarvan met het fiscaal verdragsrecht en het recht van de Europese Unie.

In deze zeer actuele en interactieve conferentie waarbij elke inleiding wordt gevolgd door een discussie aan de hand van stellingen, komen alle ontwikkelingen en de laatste stand van zaken aan de orde. Topsprekers mr. Suniel Pancham (partner KDPS - International Tax Counsel), prof. dr. Arnaud de Graaf (Erasmus School of Law, BDO) en dr. Jan Vleggeert (Universiteit Leiden) dagen u uit en nemen u graag hier naar mee. De conferentie staat onder voorzitterschap van prof. dr. Peter Kavelaars (Erasmus School of Economics, University of Curaçao).

Fiscalisten uit de adviespraktijk, het bedrijfsleven, de wetenschap, de rechterlijke macht, de advocatuur, de ministeries en de Belastingdienst, wij nodigen u van harte uit om aan de conferentie deel te nemen. De conferentie markeert tevens de officiële afsluiting van de EFS Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht 2019.

Aan het bijwonen van deze conferentie zijn geen kosten verbonden. En u kunt in aanmerking komen voor 3 Permanente-Educatiepunten.

Wij kijken er naar uit u te mogen verwelkomen op donderdag 10 oktober!

Aanmelden

Programma

13:30 – 14:00 Ontvangst
14:00 – 14:15 Introductie - Peter Kavelaars
14:15 – 15:00 ‘Belastingverdragen en bronstaatheffingen’ - Arnaud de Graaf
15:00 – 15:45 ‘Primaire EU recht, jurisprudentie Hof van Justitie’ - Jan Vleggeert
15:45 – 16:15 Pauze
16:15 – 17:00 ‘Europese richtlijnen en bronstaatheffingen’ - Suniel Pancham
17:00 – 17:15 Afsluiting
17:15 – 18:15 Netwerkborrel

Locatie

Erasmus University Rotterdam
Campus Woudestein
Van der Goot Building (M)
Room Athene, M1-19 (1e verdieping)
Burgemeester Oudlaan 50
3052 PA Rotterdam

Conferentie Voorzitter

prof. dr. Peter Kavelaars

Peter Kavelaars is hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus School of Economics en buitengewoon hoogleraar Fiscaal Recht en Economie aan de University of Curaçao.

Sprekers

mr. Suniel Pancham

Suniel Pancham is partner bij KDPS International Tax Counsel. Hij adviseert met name internationaal opererende bedrijven en vertegenwoordigt deze tevens in geval van een geschil met de belastingdienst.

Hij publiceert regelmatig in fiscale vakbladen op het gebied van Nederlandse en Caribische vennootschapsbelasting, Europees belastingrecht en internationaal belastingrecht.

prof. dr. Arnaud de Graaf

Arnaud de Graaf is hoogleraar Internationaal belastingrecht aan de Erasmus School of Law. Hij is tevens verbonden aan BDO.

Ook is hij voorzitter van de redactie van het tijdschrift Maandblad Belasting Beschouwingen (MBB).

dr. Jan Vleggeert

Jan Vleggeert is universitair hoofddocent belastingrecht, verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Zijn expertise ligt op het vlak van internationaal belastingrecht, vennootschapsbelasting en het Europees belastingrecht.

EFS, Erasmus University Rotterdam

EFS is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

EFS is al ruim 25 jaar een toonaangevend onderwijs- en onderzoeksinstituut op het gebied van de internationale en Europese fiscaliteit.

EFS richt zich tot de omzetbelasting, douane en de inkomsten-, dividend- en vennootschapsbelasting met een Europese en internationale component.

Naast het organiseren van academische conferenties biedt EFS een breed scala aan post-masteropleidingen en top-level seminars.

EFS-programma's worden gegeven door gerenommeerde hoogleraren en vooraanstaande gastsprekers. Alle docenten zijn zeer ervaren en toonaangevend op hun terrein.

De programma’s zijn gericht op professionals uit de fiscale praktijk met een aantal tot meerdere jaren werkervaring. Door de diversiteit in de achtergronden van deelnemers en sprekers is EFS een uniek platform voor kennisuitwisseling en netwerken.

For more information

Martijn Schippers, LLM
Conference Coordinator
+31 (0) 6 290 841 86
schippers@law.eur.nl

Video