More about EFS

EFS Seminar
‘Jongleren met de dividendbelasting in de strijd tegen brievenbusmaatschappijen‘

Dinsdag 16 oktober 2018 | 13.30 – 18.15 | Erasmus University Rotterdam

De dividendbelasting staat volop in de schijnwerpers. Na alle wijzigingen in afgelopen jaren is het kabinet nu voornemens deze belasting per 2020 af te schaffen. Tegelijk met de afschaffing moet een conditionele bronbelasting op dividenden naar belastingparadijzen worden ingevoerd. Een jaar later dient een vergelijkbare belasting op rente en royalty’s te volgen. Voorstellen worden komende Prinsjesdag verwacht.

De kabinetsplannen halen wekelijks – inmiddels haast dagelijks – het nieuws.  De regering wil Nederland aantrekkelijk houden voor het reële bedrijfsleven en tegelijkertijd het geschonden blazoen wat oppoetsen door harder op te treden tegen brievenbusmaatschappijen. De plannen vallen maatschappelijk slecht, want zouden vooral voordelig uitpakken voor grote bedrijven en buitenlandse aandeelhouders. Ook juridisch is de problematiek weerbarstig. Het gaat niet alleen om nationale belastingwetgeving maar ook om de wisselwerking daarvan met het fiscaal verdragsrecht en het recht van de Europese Unie.

In dit seminar komen alle ontwikkelingen en de laatste stand van zaken aan de orde.
Topsprekers mr. Suniel Pancham (partner KDPS - International Tax Counsel), prof. dr. Arnaud de Graaf (Erasmus School of Law, Ministerie van Financiën) en dr. Jan Vleggeert (Universiteit Leiden) dagen u uit en nemen u graag mee naar de diepste krochten van de 'dividendtaks'.

Fiscalisten uit de adviespraktijk, het bedrijfsleven, de wetenschap, de rechterlijke macht, de advocatuur, de ministeries en de Belastingdienst, wij nodigen u van harte uit om aan het seminar deel te nemen. Het seminar markeert tevens de officiële afsluiting van de EFS Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht 2018. U kunt in aanmerking komen voor 3 Permanente-Educatiepunten.

De kosten voor het bijwonen van dit seminar bedragen € 100,- per persoon. Voor EFS Alumni geldt een gereduceerd tarief van € 50,- per persoon. EFS Betrokkenen ((oud-)bestuursleden, staf en docenten) en studenten (bachelor en master) kunnen kosteloos deelnemen aan dit seminar.

Wij kijken er naar uit u te mogen verwelkomen op dinsdag 16 oktober!

Aanmelden

Programma

13:30 – 14:00 Ontvangst
14:00 – 14:05 Introductie - Peter Kavelaars
14:05 – 14:50 ‘Toepassing Fiscale Europese richtlijnen moeder - dochter, interest en royalty’ - Suniel Pancham
14:50 – 15:30 ‘Primaire EU recht, jurisprudentie Hof van Justitie’ - Arnaud de Graaf
15:30 – 16:00 Pauze
16:00 – 16:45 ‘Toepassing belastingverdragen, internationaal belastingrechtelijke aspecten’ - Jan Vleggeert
16:45 – 17:15 Afsluiting
17:15 – 18:15 Netwerkborrel

Locatie

Erasmus University Rotterdam
Campus Woudestein
Van der Goot Building (M)
Room Forum, M3-15 (3e verdieping)
Burgemeester Oudlaan 50
3052 PA Rotterdam

Seminar Voorzitter

prof. dr. Peter Kavelaars

Peter Kavelaars is hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus School of Economics en buitengewoon hoogleraar Fiscaal Recht en Economie aan de University of Curaçao . Daarnaast is hij directeur van het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs. Hij is tevens redacteur en hoofdredacteur van verschillende belasting- en pensioentijdschriften.

Sprekers

mr. Suniel Pancham

Suniel Pancham is partner bij KDPS International Tax Counsel. Hij adviseert met name multinationale klanten en vertegenwoordigt deze tevens in geval van een geschil met de belastingdienst.
Hij publiceert regelmatig in fiscale vakbladen op het gebied van Nederlandse en Caribische vennootschapsbelasting, Europees belastingrecht en internationale belastingen.

prof. dr. Arnaud de Graaf

Arnaud de Graaf is hoogleraar Internationaal belastingrecht aan de Erasmus School of Law. Hij is tevens verbonden aan het Ministerie van Financiën.
Ook is hij voorzitter van de redactie van het tijdschrift Maandblad Belasting Beschouwingen (MBB).

dr. Jan Vleggeert

Jan Vleggeert is universitair hoofddocent belastingrecht, verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.
Zijn expertise ligt op het vlak van internationaal belastingrecht, vennootschapsbelasting en het Europees belastingrecht.

EFS, Erasmus University Rotterdam

EFS is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

EFS is al ruim 25 jaar een toonaangevend onderwijs- en onderzoeksinstituut op het gebied van de internationale en Europese fiscaliteit.

EFS richt zich tot de omzetbelasting, douane en de inkomsten-, dividend- en vennootschapsbelasting met een Europese en internationale component.

Naast het organiseren van academische conferenties biedt EFS een breed scala aan post-masteropleidingen en top-level seminars.

EFS-programma's worden gegeven door gerenommeerde hoogleraren en vooraanstaande gastsprekers. Alle docenten zijn zeer ervaren en toonaangevend op hun terrein.

De programma’s zijn gericht op professionals uit de fiscale praktijk met een aantal tot meerdere jaren werkervaring. Door de diversiteit in de achtergronden van deelnemers en sprekers is EFS een uniek platform voor kennisuitwisseling en netwerken.

For more information

Martijn Schippers, LLM
Conference Coordinator
+31 (0) 6 290 841 86
schippers@law.eur.nl

Video