More about EFS

EFS Seminar
‘Jongleren met de dividendbelasting in de strijd tegen brievenbusmaatschappijen‘

UITGESTELD TOT NADER TE BEPALEN DATUM

I.v.m. het niet-doorgaan van de afschaffing van de dividendbelasting door het kabinet wordt het EFS Seminar 'Jongleren met de dividendbelasting in de strijd tegen brievenbusmaatschappijen' van 16 oktober 2018 tot nader te bepalen datum uitgesteld. Zodra er een nieuw wetsvoorstel ligt voor een bronbelasting op dividend-, rente- en royaltybetalingen aan belastingparadijzen en in misbruiksituaties, zal EFS het seminar opnieuw organiseren en nodigen wij u hier graag voor uit. We hopen op uw begrip hiervoor.

Het spreekt voor zich dat, indien u zich reeds voor dit seminar had aangemeld, hiermee uw betalingsverplichting is komen te vervallen.

Toelichting

Ongetwijfeld is u ook niet ontgaan dat het kabinet vrijdagmiddag 5 oktober 2018 aankondigde de afschaffing van de dividendbelasting te willen heroverwegen. Tien dagen later, maandag 15 oktober 2018, maakte het kabinet definitief bekend dat het tot een handhaving van de dividendbelasting had besloten. In zijn brief van diezelfde dag schrijft de staatssecretaris van Financiën dat de dividendbelasting en de bronbelasting op dividend naar laag belastende jurisdicties inhoudelijke samenhang hebben. Het is daarom aldus de Staatssecretaris nodig om de integratie van beide belastingen en de gevolgen hiervan, bijvoorbeeld voor de uitvoering, eerst te bestuderen. Daarom stelt het kabinet aldus de Staatssecretaris de invoering van de bronbelasting op dividend nu uit. Onze verwachting is dat het ministerie een nieuw voorstel daartoe zal willen incorporeren in het aangekondigde wetsvoorstel voor een bronbelasting op rente en royalty's. Dit wetsvoorstel zal zijn levenslicht ergens in 2019 gaan zien.

Dinsdag 16 oktober 2018 | 13.30 – 18.15 | Erasmus University Rotterdam

Dividenden en brievenbussen, het seminar (in het Nederlands, 3 PE – punten) kan haast niet actueler.
Het kabinet herbezint zich over de afschaffing van de dividendbelasting en de introductie van conditionele bronbelastingen op uitgaande dividenden (2020), rente- en royaltybetalingen (2021) binnen concernverband aan groepsvennootschappen in belastingparadijzen en in misbruiksituaties.

In dit seminar komen alle ontwikkelingen en de laatste stand van zaken aan de orde.
Topsprekers mr. Suniel Pancham (partner KDPS - International Tax Counsel), prof. dr. Arnaud de Graaf (Erasmus School of Law, Ministerie van Financiën) en dr. Jan Vleggeert (Universiteit Leiden) dagen u uit en nemen u graag hier naar mee.

Fiscalisten uit de adviespraktijk, het bedrijfsleven, de wetenschap, de rechterlijke macht, de advocatuur, de ministeries en de Belastingdienst, wij nodigen u van harte uit om aan het seminar deel te nemen. Het seminar markeert tevens de officiële afsluiting van de EFS Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht 2018.

De kosten voor het bijwonen van dit seminar bedragen € 100,- (incl. bewijs van deelname, 3 PE- punten) per persoon. Voor EFS Alumni geldt een gereduceerd tarief van € 50,- (incl. bewijs van deelname, 3 PE- punten) per persoon. EFS Betrokkenen ((oud-)bestuursleden, staf en docenten) en studenten (bachelor en master) kunnen kosteloos (incl. bewijs van deelname, 3 PE- punten) aan dit seminar deelnemen.

Wij kijken er naar uit u te mogen verwelkomen op dinsdag 16 oktober!

Aanmelden

Programma

13:30 – 14:00 Ontvangst
14:00 – 14:05 Introductie - Peter Kavelaars
14:05 – 14:50 ‘Toepassing Fiscale Europese richtlijnen moeder - dochter, interest en royalty’ - Suniel Pancham
14:50 – 15:30 ‘Primaire EU recht, jurisprudentie Hof van Justitie’ - Arnaud de Graaf
15:30 – 16:00 Pauze
16:00 – 16:45 ‘Toepassing belastingverdragen, internationaal belastingrechtelijke aspecten’ - Jan Vleggeert
16:45 – 17:15 Afsluiting
17:15 – 18:15 Netwerkborrel

Locatie

Erasmus University Rotterdam
Campus Woudestein
Van der Goot Building (M)
Room Forum, M3-15 (3e verdieping)
Burgemeester Oudlaan 50
3052 PA Rotterdam

Seminar Voorzitter

prof. dr. Peter Kavelaars

Peter Kavelaars is hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus School of Economics en buitengewoon hoogleraar Fiscaal Recht en Economie aan de University of Curaçao . Daarnaast is hij directeur van het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs. Hij is tevens redacteur en hoofdredacteur van verschillende belasting- en pensioentijdschriften.

Sprekers

mr. Suniel Pancham

Suniel Pancham is partner bij KDPS International Tax Counsel. Hij adviseert met name multinationale klanten en vertegenwoordigt deze tevens in geval van een geschil met de belastingdienst.
Hij publiceert regelmatig in fiscale vakbladen op het gebied van Nederlandse en Caribische vennootschapsbelasting, Europees belastingrecht en internationale belastingen.

prof. dr. Arnaud de Graaf

Arnaud de Graaf is hoogleraar Internationaal belastingrecht aan de Erasmus School of Law. Hij is tevens verbonden aan het Ministerie van Financiën.
Ook is hij voorzitter van de redactie van het tijdschrift Maandblad Belasting Beschouwingen (MBB).

dr. Jan Vleggeert

Jan Vleggeert is universitair hoofddocent belastingrecht, verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.
Zijn expertise ligt op het vlak van internationaal belastingrecht, vennootschapsbelasting en het Europees belastingrecht.

EFS, Erasmus University Rotterdam

EFS is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

EFS is al ruim 25 jaar een toonaangevend onderwijs- en onderzoeksinstituut op het gebied van de internationale en Europese fiscaliteit.

EFS richt zich tot de omzetbelasting, douane en de inkomsten-, dividend- en vennootschapsbelasting met een Europese en internationale component.

Naast het organiseren van academische conferenties biedt EFS een breed scala aan post-masteropleidingen en top-level seminars.

EFS-programma's worden gegeven door gerenommeerde hoogleraren en vooraanstaande gastsprekers. Alle docenten zijn zeer ervaren en toonaangevend op hun terrein.

De programma’s zijn gericht op professionals uit de fiscale praktijk met een aantal tot meerdere jaren werkervaring. Door de diversiteit in de achtergronden van deelnemers en sprekers is EFS een uniek platform voor kennisuitwisseling en netwerken.

For more information

Martijn Schippers, LLM
Conference Coordinator
+31 (0) 6 290 841 86
schippers@law.eur.nl

Video