Docenten

 

De colleges worden verzorgd door vooraanstaande gastsprekers en gerenommeerde hoogleraren afkomstig uit verschillende hoeken van het fiscale speelveld. Ze zijn ervaren docenten en toonaangevend op hun terrein, waardoor een hoog opleidingsniveau gegarandeerd is.

 

PROF. DR. PETER KAVELAARS

Hoogleraar Erasmus School of Economics
Hoogleraar University of Curaçao
Partner Deloitte, Directeur Wetenschappelijk Bureau Deloitte
Secretaris-Penningmeester EFS

‘Algemene beginselen van het EU-recht’

PROF. DR. AD VAN DOESUM

Hoogleraar Maastricht University
Belastingadviseur PwC
Rechter plv. Rechtbank Den Haag

‘Overige communautaire aspecten’

PROF. DR. GERT-JAN VAN NORDEN

Hoogleraar Tilburg University
Partner Meijburg & Co

 

‘Belastingplicht’

DRS. DIEKS BOSWINKEL

Director PwC

 

‘Publiekrechtelijke lichamen en subsidies’

MR. DR. SIMON CORNIELJE

Docent Tilburg University
Adviseur PwC

 

‘Concernproblematiek I en II’

PROF. DR. HERMAN VAN KESTEREN

Hoogleraar Tilburg University
Partner PwC

‘Concernproblematiek I en II’
‘Misbruik van recht’

MR. DRS. MATTHIJS ZIEPZEERDER

Docent Universiteit Amsterdam
Belastingdienst Utrecht

 

‘Zakelijk vs Privé en BUA’

DRS. TED BRAAKMAN

Docent Erasmus School of Law
Programma coördinator post-master Indirecte Belastingen
Drs. T. Braakman Belastingadviseur B.V.

 

‘Maatstaf van heffing’

MR. DR. JAN SANDERS

Docent Universiteit Amsterdam
Raadsheer Gerechtshof Den Haag

 

‘Aftrek van voorbelasting I en II’

MR. DR. STAN BEELEN

Docent Radboud Universiteit Nijmegen
Director Deloitte
Raadsheer plv. Gerechtshof Den Haag

‘Aftrek van voorbelasting I en II’

MR. ROGIER VANHORICK

Partner Deloitte
Indirect Tax Service Line Leader Netherlands, Deloitte

 

‘Plaats van dienst, vaste inrichting I’

MR. DR. MADELEINE MERKX

Head of knowledge management Indirect Tax, Deloitte
Assistent Hoogleraar Leiden University
Docent Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

‘Plaats van dienst, vaste inrichting I’

PROF. PATRICK WILLE

Docent Vrije Universiteit Brussel
Gasthoogleraar Universiteit Gent
Hoogleraar Fiscale Hogeschool Brussel
Managing Director THE VAT HOUSE

‘Plaats van dienst, vaste inrichting II’

PROF. MR. DR. WALTER DE WIT

Hoogleraar Internationaal en Europees Douanerecht, Erasmus School of Law
Partner EY
Bestuurslid EFS, programma directeur post-master in EU Customs Law

‘Douanerechten, heffingen bij invoer’

MR. JEROEN BIJL

Executive Director EY

 

‘Internationale handel en leveringen’

MR. MARIJE HARTHOORN

Raadsheer Hof ‘s -Hertogenbosch

 

‘Vrijstellingen: medisch, onderwijs, sociaal-cultureel I en II’

DRS. LEO MOBACH

Partner Meijburg & Co
Docent Erasmus School of Law

 

‘Vrijstellingen: medisch, onderwijs, sociaal-cultureel I en II’

MR. EDWIN VAN KASTEREN

Director PwC

 

‘Financiële vrijstellingen I en II’

MR. HUUB STRINGER

Head of VAT ABN AMRO bank
Lid VAT Working Group van de European Banking Federation

 

‘Financiële vrijstellingen I en II’

PROF. DR. RENÉ VAN DER PAARDT

Hoogleraar verbruiksbelastingen Erasmus School of Economics
Partner AKD
Bestuurslid EFS, programma directeur post-master Indirecte Belastingen

‘Onroerend goed’

MR. MENNO GRIFFIOEN

Manager Team Knowledge, Development & International, Belastingdienst
Docent Nyenrode Busineness Universiteit

 

‘Toezicht en controle in EU-perspectief’

PROF. MR. DR. LISETTE VAN DER HEL – VAN DIJK RA

Hoogleraar Public Governance, Nyenrode Busineness Universiteit
Strategisch Adviseur Handhavingsregie, Belastingdienst

 

‘Toezicht en controle in EU-perspectief’

MR. HAROLD ASBREUK

Advocaat bij Loyens & Loeff

 

‘Controle en Boete, Fraude en Strafrecht’

MR. JOHN HEEZEN

Belastinginspecteur, Belastingdienst

 

‘Controle en Boete, Fraude en Strafrecht’

PROF. EM. DR. HAN KOGELS

Emeritus hoogleraar Erasmus School of Law
Secretaris-Generaal International Fiscal Association

 

‘BTW ondernemingsstrategieën in Europa’

MR. BRIGITTE BIJL

Ministerie van Financiën

 

‘Wetgevingsproces’

SearchLinkedInAlle rechten voorbehouden © 2018 Stichting Europese Fiscale Studies