Algemene informatie

Data
De collegeperiode start 5 september 2017 en eindigt 28 november 2017.

Tijden
De plenaire sessies vinden op de dinsdagen plaats. Elke collegedag duurt van 14:00-21:00 en is verdeeld in twee colleges van ieder drie uur, onderbroken door een gezamelijk diner.

Tijdsbeslag
Naast de verplichte aanwezigheid op tien van de twaalf cursusdagen, dient u rekening te houden met de voorbereiding van de colleges – gemiddeld een ochtend per collegedag – en het schrijven van de verhandeling ten behoeve van het mondeling examen.

Locatie
De opleiding vindt plaats op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Erasmus Universiteit Rotterdam,
Campus Woudestein
Burgemeester Oudlaan 50
3000 DR Rotterdam
tel (010) 408 14 76
Kleine kaart weergeven

Cursusgeld
Het cursusgeld bedraagt € 5.850,-. Dit bedrag is inclusief studiemateriaal en maaltijden.

Taal
De voertaal van het programma is Nederlands.

Groepsgrootte
Groepen bestaan uit maximaal 25 deelnemers teneinde actieve participatie optimaal te realiseren.

Toelatingseisen
Gezien het hoge niveau van de opleiding zijn de toelatingseisen gesteld op een voltooide academische fiscale opleiding en ten minste twee jaar relevante praktijkervaring.

Disclaimer
EFS behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen betreft het beleid, het programma, het cursusgeld en andere zaken vermeld op deze website. Bij aanmelding gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden.

Accreditatie / Permanente educatie
De opleiding is geaccrediteerd. Door deelname komt u in aanmerking voor PE-punten. Dit geldt in elk geval voor NOB- en RB-leden. Het volgen van de gehele post-master kwalificeert naar onze mening  voor 72 uren. Meer informatie kunt u vinden op de EFS-website en de website van uw beroepsorganisatie.

Certificaat
Na deelname aan de cursus ontvangt u, na verdediging van uw verhandeling, een certificaat. De post-master wordt afgesloten met een feestelijke buluitreiking.

Studiemateriaal
Uitgebreid digitaal studiemateriaal wordt ruim voor aanvang van de modules verstrekt aan de cursisten.

Aanmelding – Factuur
Aanmelding geschiedt door middel van het inschrijfformulier. Na inschrijving wordt een factuur toegezonden. Binnen dertig dagen dient het verschuldigde bedrag te worden overgemaakt naar het rekeningnummer zoals aangegeven op het factuur, onder vermelding van de naam van de cursist en de betreffende opleiding.

Contact
Voor informatie betreffende de inhoud van het programma en kwalificatievereisten kunt u terecht bij:

Ted Braakman
Coördinator Post-Master Indirecte Belastingen
braakman@law.eur.nl
+31 (0) 6 23 85 01 61

 

 

 

 

 

                 

 

SearchLinkedInAlle rechten voorbehouden © 2018 Stichting Europese Fiscale Studies