Permanente educatie (Dutch)

Als fiscalist is vakbekwaamheid belangrijk. Het verrichten van permanent educatie (PE)-activiteiten is veelal verplicht. Afhankelijk van de beroepsorganisatie waar u bent aangesloten verschilt het aantal uren aan PE-activiteiten dat u moetmdoorlopen. Onderstaand hebben wij informatie opgenomen over de verkrijging van PE-punten ten aanzien van de Post-Master in EU Customs Law voor wat betreft de volgende beroepsorganisaties:
> Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB);
> Register Belastingadviseurs (RB);
> Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
De NOB heeft ten aanzien van de verkrijging van PE-punten een Reglement Permanente Educatie (het Reglement) opgesteld. Overeenkomstig artikel 3, lid 1 van het Reglement dient een NOB-lid zelf de aan de activiteit bestede tijd vast te stellen. Naar onze mening kwalificeert de Post-Master voor dertig uren [aantal effectieve cursusuren, dus zonder pauzes etc.] voor de PE-verplichting van de NOB indien u één cursusweek volgt. Volgt u de gehele Post-Master, dan kwalificeert de zij in onze optiek voor zestig uren. Een deel van het surplus kunt u doorschuiven naar een voorafgaand of volgend kalanderjaar ex artikel 1, lid 3 jo. 4 van het Reglement. Voor meer info over de PE regels van de NOB zie: www.nob.net/nob_leden/Permanente_Educatie.

Register Belastingadviseurs
De Post-Master in EU Customs Law is geaccrediteerd bij RB. Voor het volgen van één week ontvangt u 30 PE-punten. Mocht u beide weken volgen dan verkrijgt u 60 PE-punten. Stichting EFS zorgt bij RB-leden voor de registratie van de PE-punten.

Nederlandse Orde van Advocaten
Met ingang van 1 januari 2010 is de Verordening op de vakbekwaamheid van kracht. Deze verordening geeft leden van de NOvA meer ruimte om opleidingspunten te behalen in het kader van de vakbekwaamheid. Als u als lid onderwijs volgt, mag u zelf beoordelen of onderwijs bijdraagt aan uw vakbekwaamheid en of het niveau van het gevolgde onderwijs voldoende is. Het is daarbij niet noodzakelijk dat een cursus een door de NOvA erkende opleidingsinstelling is voor wat betreft het behalen van PE-punten. Indien u de Post-Master in EU Customs Law volgt, kunt u aan de hand van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder de Regeling vakbekwaamheid (artikel 4 en 5) zelf beoordelen of de cursus uw vak bekwaamheid ten goede komt, aan alle voor waarden uit artikel 4 Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee in aanmerking komt voor puntentoekenning. Wij mogen als stichting EFS geen uitspraak doen over het aantal toe te kennen punten. Wel zijn we u behulpzaam door op grond van een aanwezigheidsregistratie schriftelijk te bevestigen hoeveel cursusuren u heeft bijgewoond en een inzichtelijk cursusprogramma uit te reiken. Voor meer informatie over de PE-regels van NOvA zie:
www.advocatenorde.nl/2720/consumenten/onderhoud-vakbekwaamheid-po.html

 

SearchLinkedInAlle rechten voorbehouden © 2018 Stichting Europese Fiscale Studies