Algemene Informatie

Data
Module 1 maandag 5 t/m vrijdag 9 maart 2018
Module 2 maandag 11 t/m vrijdag 15 juni 2018

Tijden
Maandag t/m donderdag: 14:00 – 21:30
Vrijdag: 10:00 – 17:00

Locatie
De opleiding vindt plaats op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Erasmus Universiteit Rotterdam,
Campus Woudestein
Burgemeester Oudlaan 50
3000 DR Rotterdam
tel (010) 408 14 76
Kleine kaart weergeven

Overnachting
U overnacht in Novotel Rotterdam Brainpark. Dit hotel ligt op loopafstand van de campus van Erasmus Universiteit Rotterdam.

Cursusgeld
Module 1 en 2 samen € 6.600,- inclusief cursusmateriaal, maaltijden en acht overnachtingen.
Module 1 of 2 afzonderlijk € 3.550,- inclusief cursusmateriaal, maaltijden en vier overnachtingen.

Taal
De voertaal van het programma is Nederlands.

Tijdsbeslag
Naast de verplichte aanwezigheid op vier van de vijf cursusdagen per module, dient u rekening te houden met de tijd die nodig is voor de voorbereiding van de colleges – gemiddeld een ochtend per collegedag – en het schrijven van de verhandeling ten behoeve van het mondeling examen. Het afzonderlijk volgen van onderwerpen of collegedagen is niet mogelijk, behoudens de keuze voor het volledig van module 1 of module 2.

Groepsgrootte
Groepen bestaan uit maximaal 25 deelnemers teneinde actieve participatie optimaal te realiseren.

Toelatingseisen
Gezien het hoge niveau van de opleiding zijn de toelatingseisen gesteld op een voltooide academische fiscale opleiding en ten minste drie jaar relevante praktijkervaring.

Disclaimer
EFS behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen betreft het beleid, het programma, het cursusgeld en andere zaken vermeld op deze website. Bij aanmelding gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden.

Accreditatie / Permanente educatie
De opleiding is geaccrediteerd. Hierdoor kunt u voor deelname PE-punten verkrijgen. Dit geldt in elk geval voor NOB- en RB-leden. Het volgen van de gehele post-master kwalificeert naar onze mening voor 60 uren (30 uur per module). Meer informatie kunt u vinden op de EFS-website en de website van uw beroepsorganisatie.

Certificaat
Bij deelname aan beide modules dan wel aan een afzonderlijke module ontvangt u, na verdediging van uw verhandeling, een certificaat. De post-master wordt afgesloten met een feestelijke buluitreiking.

Studiemateriaal
Uitgebreid digitaal studiemateriaal wordt ruim voor aanvang van de modules verstrekt aan de cursisten.

Aanmelding – Factuur
Aanmelding geschiedt door middel van het inschrijfformulier. Na inschrijving wordt een factuur toegezonden. Binnen dertig dagen dient het verschuldigde bedrag te worden overgemaakt naar het rekeningnummer zoals aangegeven op het factuur, onder vermelding van de naam van de cursist en de betreffende opleiding.

Contact
Voor informatie betreffende de inhoud van het programma en kwalificatievereisten kunt u terecht bij:

Maarten de Wilde
Coördinator Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht
dewilde@law.eur.nl
+31 (0)6 471 24 411

 

SearchLinkedInAlle rechten voorbehouden © 2018 Stichting Europese Fiscale Studies