Handouts

The table below allows sorting (chronological or alphabetical), based on the title or year of the seminar. The most recent handouts are from the seminar held on 11 October 2017. Please click for a brief summary on and photos of the seminar.
Title Year
Taxation in a digitising world: Solutions for corporate income tax and value added tax - Seminar 11 October 2017 2017
Brexit: Consequences for Trade, VAT and Customs - Seminar 2 February 2017 2017
Rechtsmisbruik, op zoek naar de aansluiting tussen Europees en Nederlands belastingrecht - Seminar 6 oktober 2016 2016
BEPS and transfer pricing, but what about VAT and Customs? - February 3, 2016 2016
Hybrid Entities - 29th September 2015 2015
Centralisatie en vereenvoudiging in btw- en douaneaangiften - 3 februari 2015 2015
Staatssteun in en rondom zeehavens - Seminar 25 september 2014 2014
Verbondenheid in het douanerecht & BTW pro rata problematiek - Slotseminar 28 januari 2014 2014
FATCA and automatic exchange of information - Seminar 27 november 2013 2013
Company tax integration in the EU - Seminar 11 juni 2013 2013
Ontwikkelingen in de BTW- en douanejurisprudentie bij internationale goederentransacties - Seminar 29 januari 2013 2013
Double non-taxation from an OECD, EC and VNO-NCW perspective - Seminar 11 December 2012 2012
Bronbelasting: waar begint en eindigt de EU? - Seminar 29 mei 2012 2012
Strafrechtelijke aspecten van btw en douanerechten bij invoer - Seminar 31 januari 2012 2012
BTW; heeft het Green Paper toegevoegde waarde - Seminar 14 oktober 2011 2011
Vergelijking vi – deelneming vanuit nationaalrechtelijk en verdragsrechtelijk (niet-EU) perspectief - Seminar 27 oktober 2011 2011
Vaste inrichting versus deelneming in Europees fiscaal perspectief - Seminar 27 oktober 2011 2011
Het Hof EU: Fiscaal de maat genomen - Seminar 24 mei 2011 2011
De relatie tussen Transfer Pricing, BTW en Douane - Seminar 25 januari 2010 2011
Vrije personenverkeer - Seminar 1 december 2010 2010
Exitheffingen bij ondernemingen: de visie van de Europese Commissie - Seminar 16 juni 2010 2010
Cartesio en fiscale afrekening - Seminar 16 juni 2010 2010

SearchLinkedInAlle rechten voorbehouden © 2018 Stichting Europese Fiscale Studies