Handouts

The table below allows sorting (chronological or alphabetical), based on the title or year of the seminar. The most recent handouts are from the seminar held on 2 February 2017. Please click for a brief summary on and photos of the seminar.
Title Year
Brexit: Consequences for Trade, VAT and Customs - Seminar 2 February 2017 2017
Rechtsmisbruik, op zoek naar de aansluiting tussen Europees en Nederlands belastingrecht - Seminar 6 oktober 2016 2016
BEPS and transfer pricing, but what about VAT and Customs? - February 3, 2016 2016
Hybrid Entities - 29th September 2015 2015
Centralisatie en vereenvoudiging in btw- en douaneaangiften - 3 februari 2015 2015
Staatssteun in en rondom zeehavens - Seminar 25 september 2014 2014
Verbondenheid in het douanerecht & BTW pro rata problematiek - Slotseminar 28 januari 2014 2014
FATCA and automatic exchange of information - Seminar 27 november 2013 2013
Company tax integration in the EU - Seminar 11 juni 2013 2013
Ontwikkelingen in de BTW- en douanejurisprudentie bij internationale goederentransacties - Seminar 29 januari 2013 2013
Double non-taxation from an OECD, EC and VNO-NCW perspective - Seminar 11 December 2012 2012
Bronbelasting: waar begint en eindigt de EU? - Seminar 29 mei 2012 2012
Strafrechtelijke aspecten van btw en douanerechten bij invoer - Seminar 31 januari 2012 2012
BTW; heeft het Green Paper toegevoegde waarde - Seminar 14 oktober 2011 2011
Vergelijking vi – deelneming vanuit nationaalrechtelijk en verdragsrechtelijk (niet-EU) perspectief - Seminar 27 oktober 2011 2011
Vaste inrichting versus deelneming in Europees fiscaal perspectief - Seminar 27 oktober 2011 2011
Het Hof EU: Fiscaal de maat genomen - Seminar 24 mei 2011 2011
De relatie tussen Transfer Pricing, BTW en Douane - Seminar 25 januari 2010 2011
Vrije personenverkeer - Seminar 1 december 2010 2010
Exitheffingen bij ondernemingen: de visie van de Europese Commissie - Seminar 16 juni 2010 2010
Cartesio en fiscale afrekening - Seminar 16 juni 2010 2010

SearchLinkedInAlle rechten voorbehouden © 2017 Stichting Europese Fiscale Studies